SCP kiểu Placeholder McD (Dùng Sigma-9)
SCP kiểu Placeholder McD (Dùng Sigma-9)
Bởi: StupifPotatoStupifPotato
ĐĂNG VÀO: 01 Nov 2021 16:19
đánh giá: 0+x
Mã vật thể: SCP-XXXX
Cấp5
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
warning

QUY TRÌNH QUẢN THÚC ĐẶC BIỆT: Mô tả về quy trình quản thúc


TÊN-ẢNH

PHỤ ĐỀ.

MÔ TẢ: Mô tả về vật thể


KHÁM PHÁ: Mô tả khám phá


PHỤ LỤC XXXX-1: Văn bản thêm


BẢN GHI ÂM THANH XXXX-A
NHÂN VIÊN LƯU GHI: Placeholder
<BẮT ĐẦU BẢN GHI>
A: Chào.

B: Hế lô?

[Hành động lề.]
<KẾT THÚC BẢN GHI>

PHỤ LỤC XXXX-2: Bản ghi sự kiện
TÓM TẮT: Văn bản tóm tắt.
<BẮT ĐẦU BẢN GHI>
00:00 Miêu tả 1.
00:01 Miêu tả 2.
<KẾT THÚC BẢN GHI>
LƯU CHÚ: Văn bản lưu chú.

PHỤ LỤC XXXX-3: Báo cáo Sự cố
NGÀY: DD/MM/YYYY
NHÂN SỰ LƯU THU: Placeholder
TÓM TẮT: Đoạn văn tóm tắt 1.

Đoạn văn tóm tắt 2.
CẬP NHẬT DD/MM/YYYY: Kết luận.


đánh giá: 0+x

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License